Företaget

Företaget heter Alla Visum i Sverige AB och har organisationsnummer 556857-1987 med säte i Stockholm. Alla Visum i Sverige AB kallas nedan för Alla Visum,vi eller företaget.

Alla Visum har avtal med Kubas konsulat för att få utfärda visum till Kuba (turistkort).

Priser och betalning

Priserna är angivna inklusive moms. I de fall en fraktkostnad eller andra kostnader tillkommer framgår det tydligt i varukorgen samt innan köpet bekräftas. Priser som presenteras är totalpriset som inkluderar myndighetsavgift från ambassaden samt vår serviceavgift.

Vi reserverar oss mot eventuella prisändringar.

Leveranstid

Vi strävar alltid efter snabbast möjliga leveranstid och det kommer i de flesta fall bli klart inom en arbetsdag. Om din ansökan är ofullständig eller felaktig kommer det ta längre tid. Vi rekommenderar att man skickar in ansökan minst två veckor innan avresa, gärna tidigare. Tänk på att posthanteringen kan ta tid.

De leveranstider som vi anger för varje typ av visum på webbsidan är ett normalvärde som gäller för majoriteten av alla ansökningar och är ingen garanti. För enskilda fall kan handläggningstiden vara längre.

Kontrollera ditt visum

När du tagit emot ditt färdiga visum måste du själv kontrollera att alla uppgifter i visumet är rätt och utan dröjsmål kontakta oss om något är fel.

Köp via faktura

Stat, kommun och landsting kan beviljas köp mot faktura vid förfrågan.

Betalningsvillkor är 10 dagar netto. Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift med lagstadgat belopp (60 kr) samt dröjsmålsränta enligt räntelagen från förfallodagen.

Alla Visum har rätt att neka kunder köp mot faktura, och behöver ej specificera anledning. Privatpersoner och företag kan inte erbjudas köp mot faktura.

Ej betalda ansökningar

Vi börjar hantera ansökningarna först efter fullt erlagd betalning.

Kunduppgifter

Alla Visum följer personuppgiftslagen (PUL) som starkt reglerar hur kunders personuppgifter får användas. Vi lagrar endast kunduppgifter i syfte att kunna leverera beställda produkter från Alla Visum. Vi delar aldrig med oss av kunduppgifter till tredje part utan kundens medgivande. Vi lagrar aldrig eventuella kreditkortsuppgifter.

Ej uthämtade försändelser

För ej uthämtade försändelser debiterar vi en avgift på 150 kronor i de fall vi behöver skicka igen.

Åldersgräns

Den som beställer av Alla Visum måste vara minst 18 år gammal vid beställningstillfället.

Försäljning utanför Sverige

Vi kan hjälpa även er som bor utanför Sverige med att ordna visum. När du registrerar dig får du ange ditt land. Om inte ditt land finns med i listan, kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Visumansökningar och distans- och hemförsäljningslagen

För visumansökningar gäller ej ångerrätten i Distans- och hemförsäljningslagen. Anledningen är att tjänsten är personlig och kommer påbörjas omedelbart efter att vi tagit emot din ansökan. Därmed gäller inte ångerrätten vid just visumansökningar. Se andra kapitlet, fjärde paragrafen i Distans- och hemförsäljningslagen. Du har dock möjlighet att ångra dig innan vi påbörjat din ansökan och få full återbetalning. Det är inte möjligt att ångra sig efter att vi börjat hantera er ansökan.

Här kan du ladda ner en broschyr om Distans- och hemförsäljningslagen: Konsumentverket.se

Ångerrätt enligt konsumentköplagen

Ansökningar som lämnas in på vårt kontor börjar hanteras direkt och det är inte möjligt att ångra ett visum som redan är utfärdat.

Om du blir nekad visum

Det är sällsynt att någon blir nekad visum. Det kan dock inträffa, och i de fallen kommer vi om det är möjligt återbetala din visumavgift, men vi kan inte garantera det.

Tolka köpvillkoren

Ifall den engelska och översatta versionen av köpvillkoren motsäger varandra, har den engelska versionen företräde.

Övrigt

Alla Visum bär inget ansvar för till exempel, men inte begränsat till, leveransförseningar, merarbete eller annat som eventuellt kan orsaka ekonomisk skada för kunden.

Alla Visum (cuba.eu) förbehåller sig rätten att ändra all information, inklusive men inte begränsat till priser, produktbeskrivningar och köpvillkor, utan föregående avisering.

Kontaktuppgifter

 

Postadress:

  • Alla Visum
  • Box 7145
  • 103 87 Stockholm
  • Sverige

Besöksadress:

  • Kungsgatan 37
  • Stockholm

 

Telefonnummer: 08-53332060

Org.nummer: 556857-1987

VAT-nummer: SE556857198701