En skannet versjon (bilde) av gyldige pass (for hver av søkerne)

Flybilletter (t/r billetter) for hver av søkerne (kan være på samme billett eller separat)